Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2014

LemurekRollo
Z dnia na dzień uświadamiam sobie, że jeszcze nigdy na niczym i na nikim mi tak nie zależało, jak na Nim.
Reposted fromBrilliant Brilliant
LemurekRollo
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viaBrilliant Brilliant

April 02 2014

LemurekRollo
0595 fac8
Reposted frommistro mistro

April 01 2014

LemurekRollo
Jęk przetoczył się przez polankę, smętny jak miesiąc z samych poniedziałków.
— Terry Pratchett ,,Wolni ciutludzie"
LemurekRollo
– A czym byliby ludzie bez miłości?
- Ginącym gatunkiem - odparł Śmierć.
— Terry Pratchett ,,Czarodzicielstwo"

March 31 2014

LemurekRollo
0225 ecd2 500
Kocham..
Reposted fromDajanaa Dajanaa
LemurekRollo
Wszystko byłoby prostsze, gdyby nie wmówili ci tej historii, że trzeba dokądś dojść, gdyby raczej nauczyli cię tylko, jak być szczęśliwą, nie ruszając się z miejsca. Wszystkie te historie o twojej drodze. Znaleźć własną drogę. Pójść własną drogą. Może jesteśmy stworzeni, aby żyć na placu albo w parku, nie ruszając się stamtąd, patrząc, jak mija życie, może jesteśmy skrzyżowaniem, świat potrzebuje, abyśmy nie ruszali się z miejsca, to byłaby katastrofa, gdybyśmy poszli w pewnej chwili własną drogą, jaką drogą? Inni są drogami, ja jestem placem, nie prowadzę do żadnego miejsca, ja j e s t e m miejscem.
— A.Baricco "City"
Reposted fromPBrown PBrown
LemurekRollo
Wszystko byłoby prostsze, gdyby nie wmówili ci tej historii, że trzeba dokądś dojść, gdyby raczej nauczyli cię tylko, jak być szczęśliwą, nie ruszając się z miejsca. Wszystkie te historie o twojej drodze. Znaleźć własną drogę. Pójść własną drogą. Może jesteśmy stworzeni, aby żyć na placu albo w parku, nie ruszając się stamtąd, patrząc, jak mija życie, może jesteśmy skrzyżowaniem, świat potrzebuje, abyśmy nie ruszali się z miejsca, to byłaby katastrofa, gdybyśmy poszli w pewnej chwili własną drogą, jaką drogą? Inni są drogami, ja jestem placem, nie prowadzę do żadnego miejsca, ja j e s t e m miejscem.
— A.Baricco "City"
Reposted fromPBrown PBrown
LemurekRollo
0309 89c0 500
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4
LemurekRollo
Reposted fromtotal1ty total1ty
LemurekRollo
0337 9d49
Reposted fromsomethingpositive somethingpositive
LemurekRollo
0343 c595 500
Reposted fromAsmod1n Asmod1n
LemurekRollo
LemurekRollo

March 30 2014

LemurekRollo
1607 85f5 500
LemurekRollo
0895 3bfd
tuwim
Reposted fromtereska tereska
LemurekRollo
0899 fc7c 500
Reposted frommdzsrdz mdzsrdz
LemurekRollo
0917 ac29
Reposted fromcinnamomum cinnamomum
LemurekRollo
snake
Reposted fromafrocostamgowno afrocostamgowno
LemurekRollo
snake
Reposted fromafrocostamgowno afrocostamgowno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl